BH system Plus d.o.o. Živinice

Prodaja, ugradnja,servis kotlova i opreme za peletare "SLOKOV"

Toplifikacija gradova, javnih i privatnih objekata

Firma Bluetherm s.r.o. osnovana je 2007. godine kao uspješna sestrinska firma od firme Mservis s.r.o. osnovane krajem 1995. god.

Firma Bluetherm s.r.o. zajedno sa firmom Tumacz s.r.o. posjeduje patent sušare na biomasu.

Firma se bavi prodajom rasladnih uređaja i proizvodnjom kotlova zvanih Bluetherm.Kotlovi su kapaciteta od 20 – 2000 MW na ugalj ali pretežno na biomasu.

Firma je također isporučilac opreme na linijama za proizvodnju peleta 10 t/h u Krasnodaru-Rusija,zatim Poljska-Czestochowa 10 t/h,  Streda nad Bodrogom, Slovačka 2 t/h, Porešin-CZ 1,5 t/h.

Za potrebe servisnih usluga u BiH osnovali smo firmu "BH System Plus d.o.o.Živinice.Firma je odgovorna za instaliranje i servisiranje na području Balkana.Firma je također počela sa distribucijom kotlova zvanih Bluetherm.

Gradska kotlovnica 2 MW-Živinice, tržni centar Bingo Bosanska Krupa – 300 kW, tržni centar Bingo Doboj – 250 kW.

Firma TUMA 1000 CZ s.r.o. osnovana je 2009. god. i uspješna je sestrinska firma od firme Tuma CZ s.r.o., koja je osnovana krajem 2006. god. kao nastavak uspješnog poslovanja od strane gosp. Stanislav Tuma (uspješno poslovanje po ugovoru iz 1997.god.).

Firma TUMA CZ s.r.o. uz pomoć podsticaja od strane EU je postavila probnu liniju na pelet u Porešinu sa uključujući prozvodnju električne energije kapaciteta 2 MW koja je zatim uspješno prodata u decembru 2011 za izgradnju pogona proizvodnje električne energije kapaciteta 2 MW.

Firma je također isporučilac opreme na linijama za proizvodnju peleta 10 t/h u Krasnodaru-Rusija,zatim Poljska-Czestochowa 10 t/h,  Streda nad Bodrogom, Slovačka 2 t/h, Porešin-CZ 600 kW kogeneratori na bazi ulja te brojni manji projekti.

Firma trenutno postavlja liniju za proizvodnju peleta kapaciteta 13-15 t/h u Doroslovu (Srbija) uz podršku EGAP/CEB.

-Proizvodnja i isporuka opreme za procese proizvodnje na biomasu

-Priprema, dizajn i isporuka upravljačkih i kontrolnih sistema u svim granama industrije

-Tehnologija u prizvodnji prehrambenih proizvoda (varenje, mljekarstvo, šećer, destilerija itd.)

- Tehnologija za mašinstvo, energiju, izgradnju te tehnologiju za prehrambenu industriju i ostalo.

-Razhladne sisteme za razne grane industrije

-Biotehnologija, biogorivo, tehnologija proizvodnje na biomasu

-Proizvodnja i tehnička podrška za razne sisteme u industriji

-Podrška u izradi tehnološkog procesa

-Tehnološki inženjering

-Izrada sistema za proizvodnju

-Isporuka cjelokupne tehnologije, djelova tehnologije i prateće opreme

-Snadbjevanje razne opreme i instrumenata

- Proizvodnja sistema za električnu energiju

-Rekonstrukcija i modernizacija sa očuvanjem tradicionalnih tehnologija i produkata

-Podrška u montaži proizvodnih procesa

-Projektovanje i konstruiranje

-Izrada komponenata i njihov proračun u procesu proizvodnje

-Ušteda energije i finansija

-Izrada i razvoj softvera

-Studije izvodljivosti

-Konsultacije

-Obuka operatora i osoblja

-Stalne usluge servisiranja

Naša dugoročna strategija je stvaranje moderne evropske firme sa uspješnim partnerskim odnosima.Iznimno se trudimo da svojim kupcima osiguramo puno zadovoljstvo i rješenja uz ozbiljan pristup.Tako da težimo ka jačanju stabilnosti naše firme od njenog osnivanja.Mi stvaramo okruženje za razvijanje stručne radne snage.Također obraćamo veliku pažnju na timski rad i etiku firme.

Osiguravamo da razvoj naših usluga bude u kontinuitetu kao i širenje istih tako da smo u mogućnosti da ispunimo Vaša očekivanja.

Ovo podržavaju ogromno iskustvo i vještina.Koristimo najnapredniju a u isto vrijeme najučinkovitniju tehnologiju i metode.Želimo da naši proizvodi budu funcionalni, moderni a u isto vrijeme finansijski opravdani i u saradnji s prirodom.

U procesu razvoja naše firme smo odlučni da kontinuirano napredujemo.


Svojim klijentima nudimo potpuno 


sveobuhvatnu uslugu - od dizajna, tehničke 


i komercijalne ponude, isporuke 


proizvoda i njihove naknadne instalacije za 


korisnike.