BH system Plus d.o.o. Živinice

Prodaja, ugradnja,servis kotlova i opreme za peletare "SLOKOV"

Toplifikacija gradova, javnih i privatnih objekata

 
Cjenovnik 
 kotlova 
"EKW BLUE THERM" 
 
 
 
 Naziv
 Snaga
 Energent
 Cijena bez PDV
 Cijena sa PDV
 
 
 Automat.kotao Ultra Duo Plus
    25 KW
Ugalj,pelet,piljevina,
sjecka,
      4.078,77 KM
 4.772,15 KM
 
 
  Automat. kotao Ultra Duo Plus 
    30 kW
Ugalj,pelet, piljevina, sječka
      4,060,00 KM
   4,963,82 KM
 
 
  Automat. kotao Variant SL 70 A
    75 kW
Ugalj,pelet, piljevina, sječka
     7,006,00 KM
8.198,00 KM  
 
 
   Automat. kotao            EKW 
  100 kW 
  Ugalj frakcija ''grah'' do 16 mm
   Na upit
  Na upit
 
 
  Automat. kotao             EKW
   150 kW
  Ugalj frakcija ''grah'' do 16 mm
   Na upit 
  Na upit
 
 
  Automat. kotao             EKW
   200 kW
  Ugalj frakcija ''grah'' do 16 mm
   Na upit
   Na upit
 
 
  Automat. kotao              EKW
   250 kW
  Ugalj frakcija ''grah'' do 16 mm
  Na upit
   Na upit
 
 
  Automat. kotao              EKW
   300 kW
  Ugalj frakcija ''grah'' do 16 mm
   Na upit
   Na upit
 
 
  Automat. kotao             EKW
   350 kW
  Ugalj frakcija ''grah'' do 16 mm
   Na upit
  Na upit
 
 
  Automat. kotao              EKW
   470 kW
  Ugalj frakcija ''grah'' do 16 mm
   Na upit
  Na upit