BH system Plus d.o.o. Živinice

Prodaja, ugradnja,servis kotlova i opreme za peletare "SLOKOV"

Toplifikacija gradova, javnih i privatnih objekata


  • Oprema i mašine za proizvodnju          peleta,ventilacijski sistemi i toplotne pumpe
  • Elektro kotlovi, kamini za centralno grijanje
  • Automatski kotlovi za velike sisteme         od 17 kW do 2 MW
  • Kamini za centralno grijanje "SLOKOV"
  • Mašine za proizvodnju peleta kapaciteta    od 500 kg/h do 3 t/h (puštanje u rad, obuka radnika, projektovanje)

STEPEN ISKORIŠTENOSTI ENERGENATA 97%